INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Výukové techniky: Simulace reálných životních situací

  • Faktor # 1: Jazykové a komunikační bariéry

Metoda učení cizího jazyka simulací skutečných životních situací umožňuje studentům efektivně a vhodně komunikovat v různých situacích každodenního života, v nichž by se pravděpodobně ocitli. Během výuky se studenti naučí užitečné fráze a rčení, které mohou přímo použít v reálných životních situacích mimo třídu. Účastníci dostávají úkoly, které vyžadují řešení nějakého problému s využitím jejich vlastních životních zkušeností a charakteru.

Simulace jsou užitečné, motivační a poutavé aktivity, které studentům poskytují motivaci k používání jazyka, který se učí, v praktických a smysluplných situacích. Tento praktický aspekt poskytovaný metodou simulace situace v reálném životě je velmi užitečný pro všechny studenty cizích jazyků, ale je obzvláště důležitý pro migranty, kteří se učí jazyky, protože tyto lekce jim mohou poskytnout nejen jazykové dovednosti, ale také znalosti kultury, tradic a samotné země, jejíž jazyk se učí.

Tento druh neformálního způsobu učení nejen snižuje stres studentů a vytváří uvolněnější atmosféru pro komunikaci a učení, ale také nabízí příležitosti pro smysluplné procvičování jazykových dovedností v autentických kontextech. Následně by to mohlo vést k efektivnějšímu pokroku a osobní spokojenosti v procesu studia jazyků.