INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Výukové techniky: Rozdávání slov

  • Faktor #5: Pocit vyloučení ze skupiny (spolužáci)

Cíle učení:

Přemýšlet o síle ostatních členů skupiny a poskytnout jim zpětnou vazbu

Čas:

5 až 10 minut

Potřebné materiály:

  • Na účastníka 1 list papíru, tužka, páska

Popis činnosti:

  1. Každý účastník přilepí pásku na pásku jiné osoby s kusem papíru na zádech.
  2. Pak každý píše pozitivní zprávu někomu jinému na list papíru, který nosí na zádech. Poselství by měla být vždy pozitivní, protože také posiluje skupinu.
  3. Ne každý účastník však musí něco napsat všem ostatním, ale pouze těm, se kterými se chce podělit
  4. Zprávy jsou pseudoanonymní: nemusíte se přiznat, ale často je stále jasné, od koho zpráva pochází.

Give Away Words