INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Výukové techniky: Kulturní povědomí

 • Faktor #2: Diskriminace na základě etnického původu nebo náboženského vyznání

Cíle učení:

Dát účastníkům možnost přemýšlet o své vlastní kultuře a dozvědět se o kultuře jiných lidí

Čas:

Pedagog jazyků může čas upravit v závislosti na počtu účastníků.

Potřebné materiály:

• Papír;
• Pero.

Popis činnosti:

 1. Identifikujte 5 prvků své vlastní etnické kultury, o kterých si myslíte, že mohou být charakteristické nebo odlišné od jiných kultur. Zobrazte je nebo je popište. Vyberte si své vlastní kulturní prvky, ale pro začátek uvažování jsou některé prvky kultury:
  • Setkání / pozdrav / rozloučení
  • Jídlo / stravování
  • Znamení nesouhlasu nebo nesouhlasu
  • Využití času, možná udržení schůzky v 10:00
  • Rodina – do jaké míry může rodina zasahovat do práce.
 2. Zobrazte a popište, jaké kulturní prvky mohou být / by mohly být různé pro generaci vašich prarodičů.