INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Výukové techniky: Anonymní

 • Faktor #5: Pocit vyloučení ze skupiny (spolužáci)

Cíle učení:

Posílit výměnu s ostatními účastníky a ukázat, jak se zaměřit na pozitivní přání a zdroje.

Čas:

 • 30-40 min.
 • Aktivita pro skupiny. Práce v páru.

Potřebné materiály:

 • Nástěnka
 • Štítky nebo papír a připínáčky
 • Pera.

Popis činnosti:

 1. Spárujte účastníky
 2. Účastníci v tomto kurzu diskutují s partnerem o tom, „co je momentálně nejvíce trápí“. Napište to na kousek papíru. Např. Během hodin je příliš hlučno.
 3. Zprostředkovatel sbírá kousky papíru a ukládá je na nástěnku.
 4. Zprostředkovatel začíná poznámkou. Spolu se skupinovým zprostředkovatelem přeformuluje větu na přání směrem ke skupině. Např. Přeji si více klidu a pohody, abych se mohl soustředit.
 5. Když jsou všechny věty proměněny v přání, každý účastník si najde nového partnera. Nyní diskutujte o svém problému pomocí nové perspektivy. “Co můžete udělat, abyste situaci změnili?”
 6. Nyní je na každém účastníkovi, aby využil nalezené způsoby řešení svého problému.