INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Teorie: Zásady jazykového vzdělávání

Taxonomie Benjamina Blooma (1956)[1] řadí vzdělávací cíle kognitivní domény do šesti úrovní od nejjednodušší (spodní část pyramidy) po složitější (horní část pyramidy).

První fáze, ZNALOSTI, spočívá v základním zpracování informací s jednoduchými operacemi, jako jsou: identifikace, seznam a diskriminace. Používá se ve většině auto-korekčních cvičení, jako jsou dotazníky s výběrem odpovědí pravdivé nebo nepravdivé.

Další fáze, KOMPENZACE, se týká zpracování informací. Student, který rozumí, je schopen obnovit informace přeformulováním nebo uvedením příkladu. Pro práci na této úrovni se dobře hodí dotazníky s možností výběru a srovnávací cvičení.

Úroveň APLIKACE slouží k tomu, aby si student procvičil pravidlo, metodu nebo mobilizoval znalosti v běžné situaci. Dotkli jsme se tak limitů auto-korekčního cvičení, které jen zřídka umožňuje vytvářet aplikační situace.

Fáze ANALÝZY je na úrovni nástroje: pravidlo, metoda. Snažíme se pochopit, jaké jsou jeho součásti a jak fungují. Aktivity navrhované studentovi jsou otevřené aktivity, které je třeba opravit pedagogem.

Pokud v konkrétní situaci obvyklá pravidla a metody již nefungují, je nutné stávající nástroje opravit nebo navrhnout nové. Návrh nástroje a nové teorie spadají pod úroveň SYNTÉZY.

HODNOCENÍ zvyšuje soudnost. Student procvičuje možnost vytvářet předpoklady a odhadovat vlastnosti produktu z kritéria.

Obrázek 1 Bloomova taxonomie[2]

Principles of Language Learning

[1] https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/

[2] https://www.teachthought.com/learning/what-is-blooms-taxonomy-a-definition-for-educators/