INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Teorie: Zamezení střetu kultur a mezikulturních nedorozumění

Analýza potřeb různých skupin migrantů nám umožňuje lépe porozumět mechanismům dialogu v multikulturním prostředí a zabránit blokování situace v procesu učení. Je proto nutné brát v úvahu porozumění vlastní kultuře a kulturám ostatních, aby bylo možné rozvíjet (čemu se říká) mezikulturní povědomí v multikulturním kontextu.

Mezikulturní povědomí je schopnost porozumět vaší vlastní kultuře i kulturám jiných lidí tím, že identifikuje podobnosti a rozdíly mezi nimi.

Tyto podobnosti a rozdíly mohou být z hlediska hodnot, přesvědčení nebo chování. Porozumění lidem je způsob budování mezikulturních vztahů. Rovněž omezuje případné nedorozumění[1].

Co migranti očekávají od zprostředkovatelů ve třídě, je:

  • Zacházení se všemi stejně
  • Znalost jakýchkoli „tabu“ témat na základě zázemí studentů
  • Správa studentů sekce ve třídě
  • Pozornost a osobní přístup ke každému studentovi
  • Základní znalosti kultur a náboženství
  • Podporu kulturní diverzifikace
  • Respekt k jazykové úrovni
  • Různá etnická příslušnost a původ

[1] https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-awareness.html