INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Teorie: Podpora orientace a účasti studentů na procesu učení

Učitelé jsou důležitými aktéry v procesu začleňování, kteří musí být schopni identifikovat konkrétní vzdělávací potřeby a rozšiřovat účast migrantů ve třídě. Respektování kultury, jazyků a hodnot hraje důležitou roli také v našem chování.

Učitelé musí při práci s různými skupinami migrantů přijmout čtyři kroky:

  1. Různí lidé
  2. Pochopit rozdíly
  3. Vnímat rozdíly
  4. Ocenit rozdíly

Prostřednictvím této multikulturní školící sady pro pedagogy migrantů získají jazykoví pedagogové sadu mezikulturních dovedností, které se mohou uplatnit při práci s migranty, a také nové přístupy a stimulační prostředky pro zapojení migrantů do procesu učení tím, že budou věnovat zvláštní pozornost jejich kulturním a sociálním specifikům a potřebám.