INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Teorie: Odrazující faktory

Podle analýzy potřeb existuje pět hlavních odrazujících faktorů.

Faktor #1: Jazykové a komunikační bariéry (65 %)

Faktor #2: Diskriminace na základě etnického původu nebo náboženského vyznání (54 %)

Faktor #3: Socioekonomické překážky (sociální postavení, chudoba atd.) (47 %)

Faktor #4: Nedostatek dovedností pedagoga pro zvládnutí multikulturních skupin (40 %)

Faktor #5: Pocit vyloučení ze skupiny (spolužáci) (37 %)

Tento výsledek ukazuje, že výuka jazyků musí být mnohem víc než výuka slov, frází a gramatiky.

Pedagogové si musí být vědomi toho, že mnoho účastníků zažilo diskriminaci na základě jejich etnického původu nebo náboženství. Obzvláště účastníci s následujícím etnickým původem tvrdili, že měli takové zkušenosti:
Subsaharští Afričané (100%), Maročané (81%), Vietnamci (60%) a Iráčané (44%)

Pedagogové proto potřebují vytvořit atmosféru rovnosti a porozumění. Měly by existovat aktivity zaměřené na poznávání vzájemného pozadí a kultury i kultury hostitelské země. Účastníci z Iráku a Somálska tvrdí, že pedagogové by měli v kurzech podporovat kulturní diverzifikaci. Pro tyto skupiny migrantů je důležitým cílem pedagogů uznání a posílení postavení všech lidí v procesu učení, podpora respektu a uznání vůči rozmanitosti lidí, povědomí o předsudcích a diskriminaci a podpora kritického myšlení, podpora a posilování schopnosti jednat proti diskriminaci ve vzdělávání dospělých.

Aktivity:

 • Kulturní povědomí
 • „Náraz“ reality
 • Abigail
 • Vzájemné učení
 • Strom života
 • Dokážete obchodovat s hodnotami?
 • Vyměňte si brýle
 • Empatie
 • Dynamika hostování
 • Dramatická a divadelní cvičení
 • Hraní rolí

Socioekonomické překážky lze jen těžko překonat pomocí pedagogů. Východiskem z chudoby je vzdělání. Bylo zodpovězeno, že tento faktor je extrémně odrazující pro Syřany (100%), migranty se subsaharským původem (83%) a migranty z Latinské Ameriky (63%), ale všechny ostatní etnické skupiny kromě Rumunů pro ně považovaly tento faktor za důležitý.
Příběhy migrantů, kteří dosáhli svých cílů, otevírají nové perspektivy a pomáhají zvyšovat motivaci učit se.

Zdá se alarmující, že nedostatek dovedností pedagogů zvládat multikulturní skupiny patří mezi 5 odrazujících faktorů pro studenty migranty. Analýza potřeb ukazuje u tohoto faktoru vysoké skóre u vietnamských účastníků (60%), ruských účastníků (50%), marockých účastníků (54%), ukrajinských účastníků (44%) a subsaharských účastníků (42%). Tento faktor však zmiňují také účastníci z Latinské Ameriky (27%), Iráku (22%) a Somálska (20%). Účastníci z Čečenska a Iráku si přejí, aby pedagogové zacházeli se všemi stejně.

Probíhající výcvik a reflexe učení a skupinových dovedností musí být součástí jakékoli profesionální kariéry ve vzdělávání dospělých. Znalosti o etnickém původu, vzdělávacích potřebách a odrazujících faktorech pro účastníky jsou zásadní pro dosažení cílů kurzu a pro další překonání socioekonomických překážek prostřednictvím vzdělávání.

Pocit vyloučení ve studijní skupině je odrazujícím faktorem číslo 5. Účastníci následujících etnických skupin odpověděli, že se cítí vyloučeni: Vietnamci (60%), Maročané (54%), Iráčané a Ukrajinci (oba 44%) a Subsaharští Afričané (42%). Účastníci z Iráku a Ruska si chtějí na začátku kurzu udělat čas, aby se ve skupině navzájem poznali.
Téměř všechny etnické skupiny očekávají ve třídě respekt. Účastníci z Afghánistánu, Čečenska, Iráku, Rumunska a Sýrie si přejí přátelství ve třídě. Spolupráce a vstřícnost jsou obzvláště důležité pro účastníky z Afghánistánu, Čečenska a Iráku. Čečenci, Iráčané a Somálci odpověděli, že je důležité, aby přijímali názory toho druhého.
Stát se skupinou, která je stabilní a silná, aby zvládla potíže, je zásadní pro dosažení společného cíle, např. získání osvědčení o výuce jazyků. Metody, díky nimž se účastníci cítí slyšeni a viděni, jsou proto velmi užitečné. Následující dvě aktivity pomáhají najít způsoby, jak vyjádřit obavy, přání a obtíže ve skupině nebo v procesu učení.
Zřizovatelé by proto měli věnovat čas tomu, aby účastníkům umožnili navzájem se poznat a zahrnout aktivity budování skupin, zejména na začátku kurzu, ale také do probíhajících kurzů.

Aktivity:

 • Anonymní
 • Parkoviště
 • Věž Fröbel
 • Rozdávání slov
 • Marshmallow výzva
 • Cvičení na bourání zábran
 • Dokážete obchodovat s hodnotami?
 • Dynamika hostování
 • Generátor řešení