INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu

Teorie: Jazykové potřeby dospělých migrantů

V posledních desetiletích se znalost jazyka hostitelské země stala pro evropské země rozumným tématem. To se odráží v řadě veřejných politik a právních předpisů, které zdůrazňují potřebu znát jazyk, aby bylo možné žádat o pobyt a o získání státní příslušnosti. Politici neustále popisují jazyk jako potřebu správné a úspěšné integrace.

Nesmíme zapomínat, že lidé migrují se svým vlastním vzdělávacím a jazykovým zázemím.
V případě skupiny dospělých migrantů jsou lidé různí v sociální, vzdělávací a kulturní úrovni.

Pro jazykové potřeby migrantů tedy neexistuje jednotná odpověď. Jazykové školení by se mělo zaměřit na poskytování očekávaných výsledků pro každý jednotlivý případ a na schopnost pomoci migrantům dosáhnout sociální integrace.

Zohlednění kulturních specifik migrantů a potřeb v procesu učení bude motivovat a povzbuzovat dospělé studenty migrantů, aby rychle dosáhli pokroku v adaptaci a výuce jazyků.