INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora mezikulturalismu, tolerance a rozmanitosti v procesu učení

Výukové techniky: Empatie

Faktor #2: Diskriminace na základě etnického původu nebo náboženského vyznání

Cíle učení:

Lepší pochopení problémů, které nejsou naše, ale mohly by také mohlo být.

Potřebné materiály:

 • Kus papíru;
 • Pero

Popis činnosti:

 1. Každý účastník musí na prázdný kousek papíru napsat nějaké potíže, se kterými se setkal v mezilidských vztazích a nechtěl by je ústně odhalit v žádném polo veřejném prostředí.
 2. Koordinátor shromáždí příspěvky a zamíchá je.
 3. Po losování jsou příspěvky převzaty účastníky, kteří ví, že jsou tam napsané problémy.
 4. Problémy se čtou nahlas a navrhuje se řešení.
 5. Záměrem není klást otázky ani debatovat.
 6. Po přečtení všech příspěvků a obdržení návrhů řešení by měl koordinátor položit skupině otázky, jako například:
  • Chápal ten druhý váš problém?
  • Jak jste se cítili, když jste viděli popsaný problém?
  • Chápete problém toho druhého?
  • Jak jste vnímali skupinu?

Každý má tedy možnost dát se na místo toho druhého, protože lepší pochopení jeho chování a pocitů je zásadní pro rozvoj empatie potřebné pro skupinový život.