INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora mezikulturalismu, tolerance a rozmanitosti v procesu učení

Výukové techniky: 3. ŘEŠENÍ ROVNOSTI – MÝTY A FAKTA

Cíle činnosti:

Prozkoumat témata boje proti rasismu, rozmanitosti, rovnosti žen a mužů a lidských práv.

Čas:

Potřebný čas se bude lišit v závislosti na počtu účastníků, ale odhaduje se mezi 1 a 2 hodinami.

Potřebné materiály:

 • Flipcharty;
 • Pero.

Popis činnosti:

 1. První část:
  • Učitel vyzve skupinu, aby seděla v kruhu, a na flipchart napíše slova „diskriminace“ a „rovnost“.
  • Účastníci jsou požádáni, aby zavřeli oči a přemýšleli o tom, co pro ně tato slova znamenají.
  • Po minutě účastníci otevřou oči a brainstormují voláním slov nebo frází v souvislosti s „diskriminací“ a poté „rovností“.
  • Pedagog píše slova a fráze na flipchart, aby vytvořil slovník kolem slov „diskriminace“ a „rovnost“.
  • Účastníkům mohou být položeny otázky jako „Ve kterých skupinách podle vás dochází k diskriminaci?“, „Trpí diskriminace nějaké skupiny, do kterých patříte?“, „Jak jsou diskriminovány jiné skupiny?“ „Jak se cítíte v diskriminaci?“ , atd.
 2. Druhá část:
  • Učitel umístí tři velké listy papíru na podlahu v opačných rozích místnosti. Na dokumentech je jasně napsáno „Mýtus“, „Fakt“ a „Ne jistě“.
  • Pedagog přečte řadu prohlášení souvisejících s určitým tématem (antirasismus, rovnost žen a mužů, diskriminace, tolerance atd.) A účastníci jsou požádáni, aby vyjádřili míru souhlasu nebo nesouhlasu s každým výrokem tím, že přešli a stáli vedle jejich vybraného kusu papíru na podlaze.
  • Po každém prohlášení může pedagog požádat účastníky, aby komentovali, proč se rozhodli stát tam, kde jsou, a pokusit se přesvědčit ostatní, aby změnili svůj názor a pozici.
  • Po komentářích mohou účastníci změnit svůj postoj, zejména pokud uslyší platný nebo přesvědčivý argument.
  • V tomto cvičení má každý právo vyjádřit svůj názor, aniž by byl souzen, potlačován nebo nerespektován.