INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora mezikulturalismu, tolerance a rozmanitosti v procesu učení

Výukové techniky: 1. DIVADLO FÓRUM

Cíle učení:

Upozornit v divadelní podobě na zvláštní problém a využít divadelní proces k prozkoumání různých přístupů k práci na této problematice

Čas:

Potřebný čas se bude lišit v závislosti na počtu účastníků, ale odhaduje se mezi 1 a 2 hodinami.

Potřebné materiály:

Materiálové a technické vybavení, které pomáhají vytvářet dojem reality simulované situace.

Popis činnosti:

Divadlo Fórum je metoda brazilského divadelního režiséra, dramatika a pedagoga Auguste Boala, ve které herci předvádějí scénu demonstrující útlak a poté ji znovu přehrávají se spontánními zásahy členů publika, kteří nahradí hlavní postavu. Cílem je na jedné straně najít způsoby, jak bojovat proti konkrétnímu útlaku, a na druhé straně – vytvořit maximální příležitost k účasti. Scéna se znovu přehrává, aby mohli účastníci publika zasáhnout, nahradit utlačovanou hlavní postavu a změnit výsledek scény. To může vést k diskusi o tématech a způsobech zkoumání složitých problémů.

Hodnoty divadla Fórum:

  • Poskytování bezpečné prostředí pro změnu rolí
  • Vytváření pocitu empatie mezi lidmi v různých názorových skupinách
  • Nabídka různých druhů vzdělávání
  • Vytváří příležitosti k učení
  • Dávání hlasu těm, kteří ho nemají nebo se nemohou bránit
  • Možnost ovlivnit rozhodovací pravomoci
  • Účast publika a pluralita hlasů
  • Nápaditý a poutavý zážitek