INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora mezikulturalismu, tolerance a rozmanitosti v procesu učení

Výukové techniky

Tato část navrhuje soubor interaktivních přístupů a technik používaných ve třídě, které umožňují začlenění dospělých migrantů do procesu učení, rozmanitosti a tolerance.