INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora mezikulturalismu, tolerance a rozmanitosti v procesu učení

Teorie: Začlenění dospělých migrantů do procesu učení prostřednictvím interaktivních přístupů, výukových technik

Výcvik dospělých na rozdíl od výcviku dětí řeší zohlednění osobního zapojení a zkušeností studentů. Dospělí studenti mají odlišný přístup k učení. V době, kdy dosáhnete dospělosti a získáte zkušenosti ze života, jste s největší pravděpodobností zodpovědní za svůj vlastní úspěch a jste dokonale schopni činit svá vlastní rozhodnutí, jakmile budete mít potřebné informace.

Andragogika je proces, který pomáhá dospělým učit se.

Slovo pochází z řeckého andr, což znamená člověk, a agogus, což znamená vůdce. Zatímco pedagogika se odkazuje na výuku dětí, kde pedagog je ústředním bodem, andragogika přesouvá zaměření z pedagoga na studenta. Dospělí se učí nejlépe, když je kladen důraz na ně a mají kontrolu nad svým učením.

Michael Knowles[1], průkopník a obhájce vzdělávání dospělých, napsal více než 200 článků a knih o vzdělávání dospělých. Zasazoval se o pět zásad, které dodržoval při učení dospělých v celé své kráse:

 1. Dospělí chápou, proč je něco důležitého vědět nebo dělat.
 2. Mají svobodu učit se svým vlastním způsobem.
 3. Učení je zážitkové.
 4. Je správný čas, aby se učili.
 5. Proces je pozitivní a povzbudivý.

Zásady vzdělávání dospělých

 1. Dospělí jsou autonomní a řídí se sami.
 2. Dospělí akumulují základ životních zkušeností a znalostí.
 3. Dospělí jsou zaměřeni na cíl.
 4. Dospělí jsou orientovaní na relevanci.
 5. Dospělí jsou praktičtí.
 6. Dospělým, stejně jako všem studentům, je třeba projevovat úctu.

Abychom podpořili začleňování dospělých migrantů do procesu učení, musíme respektovat jejich různá zázemí a respekt, oceňovat je jako hodnotného člena komunity.

Dospělí se nejvíce zajímají o předměty, které mají bezprostřední význam a dopad na jejich pracovní nebo osobní život. Dospělí studenti musí vidět, jak jim učící se předměty pomohou v reálném životě, pokud ne, nebudou z procesu učení nadšeni.

Specifické potřeby, které musí pedagog vzít v úvahu

Nevyhnutelná témata pro tuto část jsou:

 • Zacházejte se všemi stejně
 • Znalost jakýchkoli tabuizovaných témat / kultury a náboženství účastníků
 • Dokažte sjednotit skupinu!
 • Osobní přístup
 • Podporujte ROZMANITOST
 • Respektujte jazykové úrovně

Pedagogové musí při práci s různými skupinami migrantů přijmout čtyři kroky:

 1. Různí lidé
 2. Pochopení rozdílů
 3. Vnímání rozdílů
 4. Ocenění rozdílů

four steps

Bez nich nebude mít proces učení žádné výhody. Na základě toho musí být vyvinuta školicí sada.

Všichni lidé ve třídě mají společné cíle. Podíváte-li se na podobnosti a na rozdíly, zbohatnete z jiného úhlu pohledu a vytvoříte nové nápady.

Adaptované techniky

 • Dramatické a divadelní hry,
 • Cvičení na bourání zábran,
 • Obrazové práce a improvizace.

[1] https://www.learning-theories.com/andragogy-adult-learning-theory-knowles.html