INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Podpora mezikulturalismu, tolerance a rozmanitosti v procesu učení

Teorie: Podpora mezikulturalismu, tolerance a rozmanitosti

Co je mezikulturalismus?[1]

Mezikulturalita je sada vztahů a interakcí mezi různými kulturami, generovaná setkáními nebo konfrontacemi, popsaná jako mezikulturní. Jedná se o otevřenou a uctivou výměnu názorů mezi jednotlivci a skupinami z různých etnických, náboženských, jazykových a národních prostředí na základě vzájemného porozumění a respektu. Tento dialog je zásadní pro podporu tolerance a porozumění, předcházení konfliktům a posílení společenské soudržnosti.

Je třeba se naučit, procvičovat a udržovat schopnosti účastnit se mezikulturního dialogu,

Mezikulturní komunikace je velmi obtížná praxe a pokud jsou pedagogové špatně připraveni, odradí nebo selžou, navzdory své dobré vůli. Zlepšení účinnosti procesu výuky jazyků bude motivovat dospělé migranty, aby se zapojili do učení.

Podpora mezikulturalismu pomůže pedagogům pracujícím s migranty těžit z náležitého zvyšování povědomí a školení v zásadách a praxe mezikulturalismu v jazykovém vzdělávání zlepší kvalitu jejich služeb.

Co je to tolerance?

Tolerance je trpělivost, porozumění a přijetí všeho jiného. Tolerance je nutná ve všech sférách života a na všech úrovních a na všech stupních, protože hraje zásadní roli v nastolení míru a lásky, od nejmenší sekce až po nejvyšší část společnosti.

Schopnost akceptovat rozdíly někoho jiného může mít pozitivní vliv na pohodu člověka. Tolerance odstraňuje překážky, které si sám stanoví, a umožňuje člověku myslet v širším smyslu a užívat si většího vnitřního klidu.

Podpora tolerance je dnes velmi důležitá, protože přináší pocit úcty, individuality, rozmanitosti a míru mezi všemi. Tolerance je harmonická odlišnost.

Co je to rozmanitost?

V kulturní oblasti je rozmanitost zdrojem obohacení. Neznalost výhod rozmanitosti je tedy hlavní překážkou mezikulturního jednání.

Podpora rozmanitosti je velmi užitečná, protože ukazuje způsoby, jak jsou lidé stejní a odlišní. Dimenze rozmanitosti zahrnují rasu, etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, kulturu, náboženství, duševní a fyzické schopnosti, třídu a imigrační status.

[1] https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_interculturaldialogue_2_EN.asp?