INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: 1. Игра с имена – културен шок

Цели на обучението:

Да осигурите забавен начин за научаване на имена и да въведете културно многообразие.

Време:

Необходимото време ще варира в зависимост от броя на участниците, но се изчислява на около 30 минути.

Необходими материали:

Няма

Описание на дейността:

  1. Фасилитаторът започва, като обяснява на групата, че има много различни културни поздрави (напр. ръкостискане).
  2. Всички се разхождат из стаята, смесват се и се ръкуват с всички, които срещат. Хората се придвижват от човек към човек с поздрава „Здрасти, казвам се…”, като изричат своето име и фамилия, осъществявайки зрителен контакт и с ръкостискане.
  3. Водещият извиква „спри на място“ и въвежда следващия културен поздрав, който е да изплезиш езика си (традиция на някои тибетски племена). Отново всички се смесват и поздравяват помежду си с „Здравей, казвам се…“, придружено от изплезване на езика. Въвеждат се още два културни поздрава, докато фасилитаторът насърчава участниците да прилагат, в прекомерна степен, всички поздрави. Тогава участниците биват помолени за предложения за окончателен културен поздрав, който те могат да знаят или да създадат своя собствена вариация.
  4. Фасилитаторът започва дискусия в края на упражнението, като приканва за коментари и отзиви относно различните културни поздрави. Може ли групата да идентифицира други културни поздрави? Фасилитаторът въвежда термините култура и културно многообразие.