INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: Сменете очилата

 • Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия

Цели на обучението:

Повишаване на осведомеността за неравенствата в обществото;

Развиване на умения за наблюдение, въображение и критично мислене;

Насърчаване на солидарността и уважението към други човешки същества

Време:

90 минути

Необходими материали:

 • Очила. Стари очила от магазин за стоки втора употреба или битпазар или просто рамки
 • Големи листове хартия и химикалки
 • Стари списания, пощенски картички, парчета хартия за колаж, лепило
 • Тиксо за окачване на картините
 • Цифров фотоапарат или мобилен телефон, който може да прави снимки; в идеалния случай по един на човек или един или няколко за цялата група
 • Компютър и принтер
 • Предупреждение: дейност на открито

Описание на дейността:

 1. Заедно с групата поразсъждавайте за хората, които са в неравностойно положение или са маргинализирани, или имат култура, различна от тях.
  Примерите за хора, които се намират в неравностойно положение в обществото, могат да включват самотна майка с малки деца, пенсионер, имигрант, човек в инвалидна количка или човек с ХИВ / СПИН.
  Примерите за маргинализирани хора могат да включват бездомник, нелегален имигрант, неграмотен човек, психично болен или член на ромската общност. Това са примери за групи от хора, които нямат възможностите, от които се ползва мнозинството. Всички хора в неравностойно положение и маргинализирани хора са бедни и страдат от предразсъдъци и стереотипи и често са дискриминирани по някакъв начин, например при достъпа до прилични жилища и работни места поради ситуацията, в която се намират.
  Те могат също така да се насочат към човек, който има различна от тях култура, като мигрант или някой, който е с различна религия и т.н.
 2. Помолете всеки участник да избере един такъв човек, към когото проявява любопитство, и обяснете, че ще излязат и ще изследват местността през погледа на този човек.
 3. Подчертайте, че въпросът не е да играете роля, а да излезете и да си представите какво би било да бъдеш „другия“ човек. Какво би било да бъдеш на мястото на този човек? Например дали биха могли да използват всички удобства? Къде биха си купили хляб (ако могат да си го позволят)? Къде биха живели? Биха ли се идентифицирали с рекламните плакати на улицата?
 4. Раздайте очилата, ако имате такива! Кажете на участниците, че докато обикалят района, трябва да правят снимки или с цифрови фотоапарати, или на мобилните си телефони като документация. Уговорете време за завръщане на всички.
 5. При завръщането си, помолете всеки участник да прехвърли снимките си на компютъра, след това да избере две, три или четири, които да разпечатате, поставете ги върху голям лист хартия и го залепете за стената. Снимките трябва да бъдат без имена.
 6. Когато всички снимки са показани, подканете всички да се опитат да отгатнат кои групи са представени; след това поканете всеки участник на свой ред да представи своите снимки и да обясни защо е особено заинтересован от конкретната група, която е избрал да „види“. Започнете, като разгледате изложбата и след това попитайте участниците на свой ред какво са преживели и какво са видели:
  • Какво се е случило? Харесало ли им е заниманието? Защо? Защо не?
  • Кое е най-изненадващото нещо, което са открили?
  • Защо са избрали този пример?
  • Какви предварителни идеи или стереотипи са имали за избрания човек? Какво влияние оказват те върху начина, по който са извършили дейността, и какво са избрали да видят?
  • Упражнението дало ли им е възможност по някакъв начин да проявят съпричастност към маргинализирания човек? Защо? Защо не?
  • Какво са научили за себе си?

   Сега продължете да обсъждате някои от по-общите въпроси:

  • „Знам, че не виждам нещата такива, каквито са, а ги виждам такива, каквито изглеждат през моите очи“, казва Лоръл Лий. Какво въздействие имат нашите стереотипи и убеждения върху начина, по който гледаме на света около нас?
  • Откъде черпим нашата информация за групите в неравностойно положение и маргинализираните групи?
  • Колко рисковано е да се правят предположения за някой въз основа на обобщение за групите като цяло?
  • Колко рисковано е да се правят обобщения за група от хора въз основа на един или два примера?
  • Кои права на човека конкретно се защитават чрез различните примери за хора в неравностойно положение или маргинализираните хора, които участниците определиха?
  • Как най-често се нарушават правата на тези хора?
  • Колко лесно е за тях да потърсят правата си?
  • Кой трябва да носи отговорност техните права да не са нарушени — или да могат да ги упражняват?

Препоръки:

Можете да осъществите тази дейност като въвеждащо упражнение или като основно занимание. Това може да се направи в рамките на обучителна среща, за да се даде почивка на хората, или като допълнителна задача, която участниците да изпълнят през свободното си време.

В инструкциите се предполага, че участниците работят индивидуално, но дейността може да се извършва и в малки групи. Практически съображения, като например размерът на групата и наличието на фотокамери най-вероятно ще определят как да организирате дейността. Имайте предвид, че предоставянето на снимките отнема време на хората, така че в зависимост от размера на групата ограничете броя на снимките, които всеки участник избира да покаже.

Много е важно участниците да разберат, че не могат да пренебрегнат факта, че гледат през собствените си очи и си представят какво е да си някой, живеещ на границата на обществото или някой с различна култура. Те трябва да знаят, че като влагат своите съществуващи стереотипи и чувства на съпричастност към дейността, рискуват да засилят убежденията, които могат да бъдат изкривени или погрешни.

Те също следва да са наясно, че стереотипите са (полезни) обобщения за група от хора, но че трябва да се използват с повишено внимание, тъй като в групата ще има големи различия и обобщението няма да важи за всеки индивид.