INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: 2 ЗАВЪРШЕТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕТО

Цели на обучението:

Да въведете работа с изображения,

Да развиете въображението като източник на вдъхновение,

Да използвате физически телата си, за да създадте и развиете наблюдателност.

Време:

Необходимото време ще варира в зависимост от броя на участниците, но се изчислява на около 30 минути до 1 час

Необходими материали:

Няма

Описание на дейността:

  1. Участниците са поканени да сформират кръг. Преподавателят стои в центъра на кръга и подканва за доброволец.
  2. Доброволецът застава пред преподавателя, те се ръкуват и застиват неподвижни в средата на действието. Преподавателят обяснява, че със застиналите си тела представят статична картина или изображение.
  3. След това преподавателят „излиза“ от изображението и участникът продължава да остава в статично положение като статуя.
  4. Втори човек сега влиза в образа и го „допълва“, като застава в различна поза. Този човек трябва да „влезе“ в образа и да направи форма с тялото си, която допълва и придава смисъл на първата форма. След като вторият човек влезе и застине в изображението, първият човек излиза.
  5. Всеки сега гледа новото изображение, а трето лице влиза, като прави форма, която допълва и придава смисъл на формата или изображението, което вече е там. Образът отново се задържа за момент и вторият човек сяда, оставяйки третия човек в нов образ, в който влиза четвърти човек и така нататък. Етюдът трябва да продължи, докато всички в групата не влязат поне веднъж.
  6. Когато стигнете до последните двама души, и двамата остават в образа и преподавателят приканва всички останали членове на групата да се присъединят към изображението един по един и да направят групово изображение. Когато всички са вътре в неподвижния образ, всеки е подканен да разсъждава кой може да бъде в образа и каква е историята на изображението.