INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: 1 ФОРУМЕН ТЕАТЪР

Цели на обучението:

Да се подчертае в театрална форма конкретен въпрос и да се използва театралният процес за изследване на различни подходи за работа по въпроса

Време:

Необходимото време ще варира в зависимост от броя на участниците, но се изчислява на около 1 до 2 часа

Необходими материали:

Материално-техническо оборудване, което помага да се създаде впечатление за реалност на симулираната ситуация.

Описание на дейността:

Форумът е метод на бразилския театрален режисьор, драматург и педагог Аугусто Боал, където в сцена, в която се показва потисничество, се представя от актьори, а след това се изиграва повторно чрез спонтанни изяви от страна на хора от публиката, които заместват главния герой. Целта е, от една страна, да се намерят начини за борба с конкретно потисничество, а от друга – да се създадат максимални възможности за участие. Сцената се изиграва повторно, за да могат участниците от публиката (зрители-актьори) да се изявят, да заемат мястото на потиснатия главен герой и да променят резултата от сцената. Това може да доведе до обсъждане на темите и начините за изследване на сложни проблеми.

Ценности на форумния театър:

  • Предоставя безопасна среда за смяна на ролите
  • Създава усещане за съпричастност между хората в групи с различни мнения
  • Предлага различен вид образование
  • Създава възможности за обучение
  • Дава право на глас на тези, които нямат такова или не могат да се защитят
  • Може да повлияе на лицата, вземащи решения
  • Участие на публиката и многообразие от гласове
  • Творческо и ангажиращо преживяване