INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: Домакинска динамика

 • Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия
 • Фактор №5: Чувство за изключване от групата (съученици)

Цели на обучението:

Да се увеличат знанията за различните култури;

Да разберем, че всяко човешко същество е различно;

Да разпознаем толерантност и нетолерантност на общо ниво, както и техни проявления, които се срещат в нашата среда;

Да обсъдим чувствата, които възникват, когато човек е дискриминиран.

Време:

Необходимото време ще варира в зависимост от броя на участниците, но се изчислява на около 1 час.

Необходими материали:

 • Карти в различни цветове, като червено, синьо, жълто, зелено и бяло.

Описание на дейността:

 1. Координаторът раздава цветни карти: (червено, синьо, жълто, зелено, бяло) на участниците. Хората ще бъдат разделени на групи според цвета на картите. Класът ще бъде разделен на малки групи от по пет души.
 2. Обяснете, че дискриминацията означава лишаване на някого от предимства и изключването му от социални дейности, основано главно на предразсъдъци.
 3. Координаторът ще предостави казус на всеки от участниците в групата.
 4. Групата ще обсъди всеки казус и ще ги подреди в зависимост от степента на дискриминация. В групата всеки член ще защитава реда, докато не бъде постигнат консенсус сред всички, като се вземат предвид следните критерии:
  • Изключително дискриминиращо
  • Доста дискриминиращо
  • Малко дискриминиращо
  • Не е дискриминиращо

Казуси:

 1. В малко село група съседи попречиха на Самара да води децата си на училище, защото твърдят, че не се къпят и миришат лошо.
 2. Под натиска на местното население кметът на селото издава публично известие, с което на имигрантското население се забранява да се къпе в обществения басейн.
 3. Обект на нарушения, причинени в група, млад човек от африкански произход е наказан, като се твърди, че винаги той е виновен.
 4. В район, в който живеят пет цигански семейства, е извършена кражба. Повечето съседи обвиняват циганите, като твърдят, че те винаги са виновни за кражбите.
 5. Южноафриканско семейство иска да наеме апартамент. Собственикът иска да го даде под наем, защото апартаментът отдавна стои празен, но когато вижда семейството, той казва: “Няма да го дам, не искам да имам усложнения с чужденци.”
 6. Пако и Фатима искат да се оженят, но родителите на Пако не им позволяват, защото Фатима е чернокожа.
 7. В европейски град живеят няколко индийски семейства. Индийските момичета искат да носят традиционните си дрехи, но училищното настоятелство им казва да се обличат като останалите, ако искат да влязат в класната стая.
 8. Млад мъж на име Даниел иска да влезе в чужда държава, но летищната полиция не му позволява, тъй като няма виза.
 9. Семейство от Централна Америка пристига в Европа и охраната на летището ги пита колко пари са донесли да похарчат по време на престоя си. Тъй като нямат нищо, те са върнати обратно в страната си.
 10. Няколко момчета започват спор на публично място, който води до бой. Полицията пристига и отвежда само момчетата от ромски произход.

Разбор:

 • Как бих се почувствал, ако бях на мястото на някой от тези хора? Ако това се случи с мен, щях ли да бъда щастлив?
 • Как ще се почувствам, в случай че съм подложен на неуважение, дискриминация или съм изключен от дадена група?