INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване: Генератор на решения

 • Фактор №5: Чувство за изключване от групата (съученици)

Цели на обучението:

За по-добро решаване на проблеми

За намиране на иновативни решения за идентифициран проблем.

За размисъл как ограниченията могат да повлияят на решението на проблема.

Време:

Необходимото време ще варира в зависимост от броя на участниците, но се изчислява на около 30 минути до 1 час

Необходими материали:

Няма

Описание на дейността:

 1. Участниците се разделят на групи от 3-5 човека. Всяка група ще се опита да намери решение на един и същ проблем.
 2. Поискайте от всеки да напише поне 5 решения на проблема, който се опитвате да решите. Всяка идея трябва да бъде записана в отделна бележка.
 3. Всеки участник представя решение в дадена група и има 1 минута, за да обясни с няколко думи всяка идея.
 4. Попитайте участниците дали има подобни идеи в тяхната група.
 5. Помолете ги да изберат 4 идеи, които възприемат като най-интересни и ефективни.
 6. Дайте на всяка група приложен формуляр (генератор на решения).
 7. Помолете ги да попълнят полетата: проблеми и решения. Позатруднете ги, като поискате да разяснят решението само с едно кратко изречение.
 8. Подканете групите да намерят поне 8 неща, свързани с идеята, които са необходими за нейното реализиране: кой трябва да се включи, каква подкрепа е необходима, има ли идеи как да се популяризира.
 9. В края поискайте от всяка група да представи всички идеи.
 10. Започнете дискусия: има ли сходни решения, уникални ли са?
 11. Изберете заедно 4 идеи. Ако е трудно да го направите и не е очевидно: дайте на всеки участник 5 точки, които той / тя може да раздели между идеите: да присъди една точка на 5 различни решения, или 5 на едно, за което той / тя смята, че е изключително впечатляващо.
 12. Смесете групите.
 13. Дайте на всяка група нов формуляр и ги помолете да изложат писмено проблем и 4 избрани решения.
 14. Поискайте от групите да намерят поне 8 неща, свързани с идеята, които са необходими за нейното реализиране: кой трябва да се включи, каква подкрепа е необходима, има ли идеи как да се популяризира.
 15. Обсъдете идеи и описания. Подгответе за всяка идея отделен постер с кратък план за това как може да бъде реализиран.