INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Техники на преподаване

Настоящият раздел предлага набор от интерактивни подходи и техники, които се прилагат в класната стая, за да се даде възможност за включване в процеса на обучение на възрастни мигранти, както и за многообразие и толерантност