INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение

Теория

Настоящият междукултурен учебен комплект предоставя принципи и насоки за работа с възрастни мигранти / бежанци в мултикултурна среда и прилагане на техники за насърчаване на интеркултурализма, толерантността, многообразието в класната стая. Трябва да обърнем внимание на нуждите на мигрантите и да не ги категоризираме, тъй като това би довело до предразсъдъци, които биха блокирали процеса на обучение.

Важно е също да имате предвид 3 концепции, които са много полезни при работа с възрастни мигранти: интеркултурализъм, толерантност и многообразие.