Насърчаване на интеркултурализма, толерантността и многообразието в процеса на обучение