INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: “Сблъсък” с реалността

 • Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия

Цели на обучението:

За да разберем как филтрираме информация и формираме очаквания;

За да можем да преразгледаме очакванията си и да избегнем автоматичните реакции;

За да демонстрираме как нашето поведение често се влияе от културни ценности или филтри

Време:

8-15 минути (3-5 минути за дейността, 5-10 минути за разбор)

Необходими материали:

Няма

Описание на дейността:

 1. Помолете участниците да станат и да си намерят партньор. Инструктирайте партньорите да се изправят един срещу друг, да стъпят стабилно на пода, след това да вдигнат двете си ръце и да ги поставят длан към длан на височина на раменете.
 2. Сега кажете на участниците, че за да спечелят, те трябва да накарат другия човек да си мръдне краката – в рамките на 30 секунди. Засечете времето. (Забележка: повечето участници ще използват груба сила, за да се избутват взаимно. Някои могат да се опитат да договорят или да подкупят другия да се премести. Няколко от тях могат да спрат да бутат и да оставят инерцията на другия човек да го тласне напред).
 3. След 30 секунди спрете заниманието и помолете няколко участници да споделят някои от стратегиите, които са използвали, за да накарат другия човек да помръдне.
 4. Помолете за доброволец. Заемете позицията един срещу друг, длан в длан. Прошепнете на другия човек „Да потанцуваме“. Почнете да си тананикате и раздвижете краката си заедно
 5. Участниците вероятно ще протестират, че това е измама. Напомнете им, че упътванията са били просто да накарат другия човек да движи краката си в рамките на 30 секунди. Няма ограничения да движат собствените си крака или да общуват. Попитайте участниците кой печели.
 6. Разбор:
  • Опишете какво се е случило. Когато чуете интерпретации като „тя се опита да ме подкупи“, а не описания като „тя ми предложи нещо“, помолете участниците само да описват поведения.
  • Как се почувствахте във връзка с вашето поведение? Поведението на партньора ви? Резултата?
  • Какви ценности стоят в основата на различните стратегии, които хората използват?
  • Какво научихте от самата дейност и от стратегията „танц“?
  • Как може да се приложи това обучение?
 7. Заключения от разбора:
  • Ние сме склонни да филтрираме информация, да формираме очаквания въз основа на собствения си опит и ценности и след това да действаме според тези очаквания. В този вид дейност се демонстрират културни ценности като сътрудничество, съперничество, индивидуализъм и колективизъм.
  • Очакванията могат да ни попречат да проучим алтернативно поведение.
  • Културните ценности като индивидуализъм и съперничество могат да доведат до конфликт и да блокират печеливши решения.
  • Да се отвърне на силата със сила почти винаги е безполезно.