INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Предизвикателство с желирани бонбони

 • Фактор №5: Чувство за изключване от групата (съученици)

Цели на обучението:

Заучаване на прости, но задълбочени уроци по сътрудничество, иновации и творческо отношение;

Да се въведе и проведе междукултурна работа в екип, предимствата на ефективната работа в екип;

Да помислим какво е необходимо за драстично увеличаване на иновациите.

Време:

45-60 минути

Необходими материали:

 • По една маса за всеки отбор

Описание на инструмента

Бонбонът трябва да е отгоре. Ще се изненадате от направените изводи, когато сравнявате ефективността на отборите. Кой се справя най-зле? Защо? Кой се справя най-добре? Защо? Какво подобрява ефективността? Какво ѝ пречи?
Ако трябва да започнете среща, да „поставите“ отбор в рамка на творческо мислене или просто искате да насърчите хората да мислят за това, което е необходимо за драстично увеличаване на иновациите, отделете 45 минути, за да осъществите упражнението с желирани бонбони.

Описание на дейността:

 1. Подгответе комплект за всеки отбор преди срещата, направете комплект с желирани бонбони за всеки отбор, като всеки комплект съдържа двадесет броя спагети, един метър хартиено тиксо, един метър връв и един желиран бонбон. Тези съставки трябва да се поставят в хартиена торбичка за храна, което опростява раздаването и скрива съдържанието, с цел максимален елемент на изненада.
 2. Дайте ясни инструкции. Разяснете целите и правилата относно упражнението с желирани бонбони. Сглобете най-високата свободностояща конструкция: Отборът победител е този, който е изградил най-високата структура, измерена от повърхността на масата до бонбона . Това означава, че конструкцията не може да бъде окачена на по-висока конструкция, като стол, таван или полилей. Целият желиран бонбон трябва да е на върха на структурата. Нарязването или изяждането на част от бонбона дисквалифицира отбора.
  Използвайте колкото искате от комплекта: Отборът може да използва, толкова от 20-те спагети, тиксото и връвта, колкото иска. Отборът не може да използва хартиената торбичка като част от своята структура. Рязане на спагетите, връвта и тиксото: отборите могат да чупят спагетите, да режат тиксото и връвта, за да създават нови конструкции. Предизвикателството трае 18 минути: отборите не могат да придържат конструкцията, когато изтече времето. Тези, които придържат или подкрепят конструкцията в края на упражнението, ще бъдат дисквалифицирани. Уверете се, че всички разбират правилата: Не се притеснявайте да повтаряте правилата многократно. Повторете ги поне три пъти. Попитайте дали някой има въпроси, преди да започнете.
 3. Стартирайте упражнението. Синхронизирайте времето и музиката с началото на упражнението.
  Движете се из стаята: развитието на конструкциите представлява невероятна гледка, както и наблюдаването на моделите на иновации, които повечето отбори следват. Напомняйте на отборите за оставащото време: отброявайте времето. Обикновено съобщавам на 12 минути, 9 минути (по средата), 7 минути, 5 минути, 3 минути, 2 минути, 1 минута, 30 секунди и десет секунди обратно броене. Съобщавайте как се справят отборите: Нека цялата група да знае как напредват отборите. Съобщавайте всеки път, когато отбор изгради изправена конструкция. Изградете приятелско съперничество. Насърчавайте хората да се оглеждат. Не се страхувайте да увеличите енергията и залозите. Напомнете на отборите, че тези, които придържат структурата, ще бъдат дисквалифицирани: Няколко отбора ще имат желание да държат своята конструкция накрая. Обикновено защото желираният бонбон, който току-що са поставили на върха на конструкцията си, я кара да се катурне. Печелившата конструкция трябва да е стабилна.
  Завършете упражнението след като изтече времето, помолете всички в стаята да седнат, за да могат всички да видят конструкциите. Вероятно малко над половината отбори ще имат стоящи конструкции.
  Измерете конструкциите: От най-ниската стояща конструкция до най-високата, измерете и съобщете височините. Ако документирате упражнението, накарайте някой да запише височините. Определете печелившия отбор: Уверете се, че получават овации и награда (ако сте предложили такава). Завършете с уроците от упражнението: Представете приложената презентация или просто опишете някои от основните уроци на упражнението с желиран бонбон: Децата се справят по-добре от възрастните: На практика при всяко състезание за иновации малките деца създават по-високи и интересни структури. Изграждането на прототипи е важно: причините децата да се справят по-добре от възрастните е, че децата прекарват повече време в игра и създаване на прототипи. Те естествено започват с бонбона и пъхат в него спагетите. Възрастните отделят много време за планиране, след което реализират плана, като почти няма време да се справят с дизайна, след като поставят бонбона отгоре. Бонбонът е метафора за скритите предположения относно проекта: Предположението в упражнението е, че тези бонбони са леки и меки и лесно се поддържат от спагетите. Когато всъщност се опитате да изградите конструкцията, бонбоните не изглеждат толкова леки.
  Може да продължите с по-задълбочена дискусия.