INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Подарени думи

  • Фактор №5: Чувство за изключване от групата (съученици)

Цели на обучението:

Да помислят за силата на другите членове на групата и да им дадат обратна връзка

Време:

5 до 10 минути

Необходими материали:

  • На участник: 1 лист хартия, молив, тиксо

Описание на дейността:

  1. Всеки участник залепва тиксо с лист хартия на гърба на друг.
  2. След това всички изписват положително съобщение на някой друг на листчето хартия, което носи на гърба си. Съобщенията винаги трябва да са положителни, защото това също укрепва групата.
  3. Не всеки участник обаче трябва да пише нещо на всички останали, а само на тези, с които иска да сподели.
  4. Съобщенията са псевдоанонимни: не е нужно да се съобщава, но често все пак е ясно от кого е написано съобщението.

Give Away Words