INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Паркинг

 • Фактор №5: Чувство за изключване от групата (съученици)

Цели на обучението:

Да даде възможност на участниците да изразят своите нужди по време на уроците

Тази дейност се осъществява в часовете веднага след като бъде въведена. Водещият окачва постер с три части, наречени места за паркиране. Те са кодирани по цветове като светофара, за да покажат спешност на даден въпрос или нужда.

Време:

Винаги по време на уроци.

Индивидуална задача.

Необходими материали:

 • Коркова дъска;
 • Постер с места за паркинг;
 • Листчета за писане
 • Кабарчета
 • Химикалки

Описание на дейността:

 1. Закачете постера. Сложете до него листчета и химикалки. Обяснете значението на цветовете.
  • Червеното място означава: „Нуждая се от незабавен отговор на проблема си“.
  • Жълтото място означава: „Мога ли да получа отговор при първа възможност“.
  • Зеленото място означава: „Моля, отговорете на молбата ми до края на деня“.
 2. Всеки път, когато участникът иска да каже нещо, но не е сигурен кога е подходящото време за него, той може да напише въпроса, нуждата или желанието си на листче и да го залепи на мястото според спешността.
 3. Фасилитаторът вижда веднага колко бързо трябва да реагира.