INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Културна информираност

 • Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия

Цели на обучението:

Да даде възможност на участниците да размишляват относно собствената си култура и да се запознаят с културата на други хора

Време:

Езиковият преподавател може да го коригира в зависимост от броя на участниците.

Необходими материали:

 • хартия;
 • химикалка.

Описание на дейността:

 1. Определете 5 елемента от вашата етническа култура, които смятате, че могат да бъдат отличителни или различни от някои други култури. Покажете ги или ги опишете. Изберете свои културни елементи, но като начало за вашите размишления някои елементи на културата са:
  • Среща / поздрави / сбогувания
  • Храна / ястия / ядене
  • Изразяване на несъгласие
  • Използването на време, може би спазване на час в 10.00 часа
  • Семейството или степента, в която семейството може да влияе на работата.
 2. Покажете и опишете как културните елементи могат да бъдат / да са били различни за поколението на вашите баба и дядо.