INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Кулата

 • Фактор №5: Чувство за изключване от групата (съученици)

Цели на обучението:

За игрово укрепване на отборния дух

Укрепването на груповата динамика може да доведе до добро изграждане на екип. Това описва по какъв начин хората в група взаимодействат помежду си. Ако груповата динамика е положителна, групата работи добре заедно. Ако динамиката на групата е лоша, ефективността на работата намалява.

Участници:

3 до 24 души

Време:

20 до 30 минути

Необходими материали:

 • 6 броя дървени блокчета,
 • 1 закачалка с метална пръчка,
 • 1 плоча с 12 отвора,
 • 12 връвчици по 4 метра всяка

Описание на дейността:

 1. Всички участници застават заедно в кръг.
 2. Дървените блокчета лежат в средата на кръга и всеки човек държи една или повече връвчици.
 3. Връвчиците трябва да бъдат опънати, за да може закачалката да виси над блокчетата в средата на кръга.
 4. Сега екипът се опитва да контролира закачалката и я премества с активна групова комуникация до едно от дървените блокчета.
 5. След това всички участници се опитват да повдигнат това дървено блокче, да го поставят в изправено положение и след това да подреждат блок след блок до оформяне на кула.

Fröbeltower

Препоръки:
Има много вариации и нива на трудност на тази игра. Например:

 • Опитайте се да не говорите по време на играта
 • Играчите държат връвчиците само с една ръка
 • Един или повече играчи са със завързани очи
 • Разделете се на групи и играйте със залог

След играта е необходимо да разговаряте с участниците за техните чувства по време на играта. Можете също така да разговаряте за различните видове комуникация.