INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Дървото на живота

 • Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия

Цели на обучението:

Намиране на междукултурна връзка с участниците, която надхвърля обичайния начин на разговор и вербализиране на въпросите, касаещи хората с различен културен произход

Време:

Около 60 мин. (или около 180 мин., ако използвате списания, ножици и лепило)

Необходими материали:

 • – голям лист хартия,
 • – моливи,
 • – може и стари списания, ножици и лепило.

Описание на дейността:

 1. Дървото на живота ще бъде нарисувано на голям лист хартия. Моля, нарисувайте корените, стъблото и короната. След като направите това, добавете мислите, които буди у вас.
 2. Възможно е да се напише и нарисува какво е важно, какво минава през ума като описваме себе си. Или участниците дори биха могли да изрежат снимки от списания, които са свързани с живота им, и да ги залепят на дървото. Това помага да човек да се представи по необичаен начин и предоставя средства за творчество по начина, по който възприема вътрешния си аз и какво да стане. Това помага да се споделят различни гледни точки.
 3. Обяснение на метафората:
  Едно дърво е захванато здраво за земята. Корените са свързани с почвата, която го храни. Тази част е добре защитена и не се забелязва лесно и заема голяма част от дървото. Стволът позволява на енергията и хранителните вещества да достигат където е необходимо и желано. Стволът е символ на силата. Докато короната показва линиите на живота, жуженето на пчелите и песента на птиците. Върхът е частта, в която могат да се пожънат резултатите и плодовете. Дървото на живота може да представлява самия мен като личност.
  Използвайте метафората на дървото, за да изследвате корените на човек и да откриете какво го държи, какво го крепи.

  • Кой би могъл да даде сили на младежта?
  • Къде чувства близост?
 4. Разгледайте какво се случва в момента. Стволът представлява мисълта за това какво подхранва човека.
  • Какво е от значение за нейния / неговия живот в момента?
  • Какво харесвам и от какво се браня?
 5. Изобразете чрез короната какво би искал да получи индивидът в хода на живота и по какъв начин. Върхът представлява бъдещето и мястото, където той / тя иска да бъде.