INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Анонимност

  • Фактор № 5: Чувство за изключване от групата (съученици)

Цели на обучението:

За засилване на обмена с други участници и да покаже как да се съсредоточим върху положителните желания и ресурси.

Време:

30-40 мин.

Групова дейност. Работа по двойки.

Необходими материали:

  • Коркова дъска;
  • Листчета и кабарчета
  • Химикалки

Описание на дейността:

  1. Разделете участниците по двойки
  2. Участниците обсъждат с партньора „какво най-много ги притеснява в момента“ в този курс. Записват го на листче хартия. Например: По време на уроците е твърде шумно.
  3. Фасилитаторът събира листчетата хартия и ги забожда с кабарчета.
  4. Водещият започва с една от бележките. Заедно с групата фасилитаторът перифразира изречението в желание към групата. Например: Искам повече спокойствие и тишина, за да мога да се концентрирам.
  5. Когато всички изречения се превърнат в желания, всеки участник намира нов партньор. Сега обсъдете проблема си, като използвате новата перспектива. „Какво мога да направя, за да променя ситуацията?“
  6. Сега за всеки участник остава да използва намерените начини за решаване на своя проблем.