INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване: Абигейл

 • Фактор №2: Дискриминация въз основа на етническа принадлежност или религия

Цели на обучението:

Да разберем понятието ценност и културна идентичност;

Да разберем връзката между ценностите и културата;

Да разберем влиянието на нашата култура върху нашето поведение и нашите гледни точки

Време:

2 часа

Необходими материали:

 • Едно копие на историята „Абигейл“ на участник,
 • Достатъчно място за всеки участник, така че да може да се придвижва самостоятелно и в малки групи от 4-5 души

Описание на дейността:

 1. Обяснете на участниците, че това упражнение е за изследване на различни ценности.
 2. Дайте копие от следната история на всеки участник и ги помолете да прочетат историята:
  „Абигейл обича Том, който живее от другата страна на реката. Наводнение разруши всички мостове над реката и остави само една лодка. Абигейл моли Синбад, собственика на лодката, да я прекара на другия бряг. Синбад се съгласява, при условие че Абигейл трябва първо да спи с него. Абигейл, без да е наясно какво да прави, отива при майка си и я пита за съвет, а тя ѝ казва, че не иска да се меси в работата на Абигейл. В отчаянието си Абигейл спи със Синбад, който в замяна я прекарва през реката. Абигейл тича да намери Том, прегръща го весело и му разказва всичко, което се е случило. Том грубо я отблъсква и Абигейл бяга. Недалеч от дома на Том Абигейл среща Джон, най-добрият приятел на Том. Тя споделя историята и с него. Джон удря Том за това, което е направил с Абигейл, и си тръгва с нея. “
 3. Помолете всички да прочетат историята сами и да класират героя (Абигейл, Том, Синбад, майката на Абигейл, Джон) според тяхното поведение: кой се е държал най-лошо? Кой е вторият с най-лошо поведение? …
 4. След като прочетат историята, участниците трябва самостоятелно да оценят всеки герой въз основа на неговото поведение (Абигейл, Том, Синбад, майката на Абигейл и Джон)
  • Кой герой се държи най-лошо?
  • Кой герой се държи най-добре?
 5. След като повечето от участниците съставят класирането си, помолете ги да се съберат в малки групи (3 до 6 души), за да обсъдят как възприемат поведението на героите.
 6. Задачата: малките групи са да съставят списък (класиране от най-добрия до най-лошия герой), с който всеки от малката група може да се съгласи. Помолете ги да избягват използването на математически методи, за да изготвят списъка, а по-скоро да съставят този списък въз основа на споделено разбиране за това кое е добро и кое е лошо.
 7. След като малките групи са готови със своите списъци, по желание можете да повторите тази фаза, като обедините две малки групи, за да образувате средни по големина групи.
 8. Оценете упражнението с обща дискусия, като първо обедините резултатите и обсъдите приликите и разликите между тях.
 9. Преминете към въпроса на кои основания хората са направили своята класация. Как са решили кое е добро и кое лошо поведение. Колко трудно или лесно е да се преговаря за ценностите, когато трябва да се състави общ списък.
 10. Можете да попитате хората как са успели да съставят общ списък – кои аргументи са имали предвид, за да ги убедят, и защо, и къде е границата на способността да разберат и/или последват другия.
 11. Възможно последващо действие е след това да разгледаме къде сме научили кое е добро и кое е лошо – и какво ни говори за общото между нас и кое ни прави различни.

Препоръки:

Тази история е много полезна, когато представяте иначе абстрактната концепция за ценностите на участниците, тъй като много точно ги поставя в ситуация, в която те трябва да използват ценности, за да съставят класиране.

Вариант на упражнението е да го разиграете, както е направено тук, и след това да го повторите с променена история, в която всички жени са мъже, и обратно. Дали все още важи същото класиране? Защо се е променило?

Възможни са още вариации: включете възрастта на героите в историята и я променяйте, направете всички от един и същи пол, включете етнически или национален произход. И тогава вижте как промените в историята променят вашата класация и защо става така.

За да постигнете най-добри резултати от упражнението, важно е да създадете ведра атмосфера, в която всяко класиране на историята е приемливо и в която не обвинявате хората за аргументи, които вие самите бихте могли да считате за странни или лоши.