INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Техники на преподаване

Настоящият раздел на комплекта ще предложи упражнения в следните аспекти: засилване на груповата динамика; изграждане на общи знания за различни култури; насърчаване на работа в групи; придобиване на знания за приемащата държава; засилване на обучението относно многообразието.