INTERCULTURAL TRAINERS KIT

INTERCULTURAL TRAINERS KIT
FOR MIGRANTS’ EDUCATORS

Насърчаване на взаимното разбиране и културния диалог

Теория: Разпознаване на образователната култура на мигрантите

В този раздел ще представим различни теории, разработени от Хол и Хол (1990)[1] и Тромпенаарс (1997)[2]. Като модели те правят обобщения и не трябва да се приемат и тълкуват като универсална истина. Всеки индивид има своите особености и трябва да се третира като уникален. Всички представени модели са само инструменти, които помагат за разбирането на нечия уникалност.

ХОЛ И ХОЛ (1990)[3]; контекстът се отнася до „информацията, която заобикаля събитието, е неразривно свързана със значението на това събитие“

Нисък контекст Висок контекст
Взаимодействието изрично, недвусмислено и формално Акцент върху „междуличностната химия“ и „езика на тялото“ / „от уста на уста“
Акцент върху управлението на времето, крайните срокове и точността Едновременно изпълнение на задачи / по-малко ударение върху управлението на времето
Служебният и домашният живот са твърдо разделени Размито разделение между дома и работата
Съдържанието на съобщението е важно Съдържанието на съобщението е по-малко важно
Споразумения въз основа на договори Споразумения въз основа на доверие
Преговорите са сравнително бързи Преговорите са сравнително бавни
Експертният опит и резултатите означават повече от отношенията Важността на установяването на отношения
Предпочита се по-голямо лично пространство Предпочита се намалено лично пространство и докосване
Пример: Скандинавия, Швейцария, Северна Америка Примери; Япония, Азия, Латинска Америка, Близкия изток и Южна Европа

Изображение 3 Контекстуалният континум от различни култури

Recognizing the educational culture of migrants

СЕДЕМТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТРОМПЕНААРС1

Отношения към другите

Универсализъм срещу партикуларизъм

Кое е важно? Правилата или отношенията?

Универсализъм

Партикуларизъм

Определение Хората отдават голямо значение на законите, правилата, ценностите и задълженията. Те се опитват да се отнасят справедливо с хората въз основа на тези правила, но правилата идват преди отношенията. Хората вярват, че всяко обстоятелство и всяка връзка диктуват правилата, по които живеят. Реакцията им към дадена ситуация може да се промени въз основа на случващото се в момента и на това кой участва.
Стратегия Помогнете на хората да разберат как работата им се свързва с техните ценности и убеждения.

Предоставете ясни инструкции, процеси и процедури.

Спазвайте обещанията и бъдете последователни.

Дайте време на хората да вземат решения.

Използвайте обективен процес, за да вземате решения сами и обяснявайте решенията си, ако са замесени други.

Дайте на хората свобода сами да вземат решения.

Уважавайте нуждите на другите, когато вземате решения.

Бъдете гъвкави в начина на вземане на решения.

Отделете време, за да изградите отношения и да опознаете хората, за да можете да разберете по-добре техните нужди.

Поставете акцент върху важни правила и политики, които трябва да се спазват.

Примери САЩ, Канада, Обединеното кралство, Нидерландия, Германия, Скандинавия, Нова Зеландия, Австралия и Швейцария. Русия, Латинска Америка и Китай.

Индивидуализъм срещу колективизъм

Как даваме израз на емоциите си?

Индивидуализъм

Колективизъм

Определение Хората вярват в личната свобода и постиженията. Те вярват, че всеки сам взима решения и трябва сам да се грижи за себе си. Хората вярват, че групата е по-важна от индивида. Групата предоставя помощ и безопасност в замяна на лоялност. Групата винаги е преди индивида.
Стратегия Изказвайте похвали и възнаграждавайте индивидуалните резултати.

Дайте на хората самостоятелност да вземат свои собствени решения и да поемат инициатива.

Свържете нуждите на хората с тези на групата или организацията.

Позволете на хората да проявяват творческо отношение и да се учат от грешките си.

Изказвайте похвали и възнаграждавайте груповите резултати.

Не хвалете отделни хора публично.

Позволете на хората да се консултират с други при вземането на решения.

Избягвайте да проявявате фаворизиране.

Примери САЩ, Канада, Обединеното кралство, Скандинавия, Нова Зеландия, Австралия и Швейцария. Латинска Америка, Африка и Япония.

Неутрални срещу афективни отношения

Предпочитаме да работим индивидуално или в група?

Неутрални

Ефективни

Определние Хората полагат големи усилия да контролират емоциите си. Разумът влияе на действията им много повече от чувствата им. Хората не разкриват какво мислят или как се чувстват. People want to find ways to express their emotions, even spontaneously, at work. In these cultures, it’s welcome and accepted to show emotion.
Стратегия Управлявайте ефективно емоциите си.

Внимавайте езикът на тялото ви да не предава негативни емоции.

Говорете по същество в срещите и взаимодействията.

Наблюдавайте внимателно реакциите на хората, тъй като може да не са склонни да показват истинските си емоции.

Бъдете открити с хората с цел изграждане на доверие и сближаване .

Използвайте емоции, за да съобщавате целите си.

Научете се да управлявате конфликта ефективно преди той да стане личен.

Използвайте положителен език на тялото

Проявявайте положително отношение.

Примери Великобритания, Швеция, Нидерландия, Финландия и Германия Италия, Франция, Испания и страни от Латинска Америка

Специфични срещу дифузни отношения

Доколко участваме?

Специфични

Дифузни

Определение Хората държат работата и личния си живот разделени. В резултат на това те смятат, че отношенията нямат голямо влияние върху работните цели и, въпреки че са важни добрите отношения, те вярват, че хората могат да работят заедно, без да са в добри отношения. Хората виждат припокриване между работата и личния си живот. Те смятат, че добрите отношения са жизненоважни за постигането на бизнес целите и че отношенията им с другите ще бъдат същите, независимо дали са на работа или се срещат при изпълнение на социални функции. Хората прекарват време извън работа с колеги и клиенти.
Стратегия Бъдете директни и говорете по същество.

Фокусирайте се върху целите на хората, преди да се съсредоточите върху укрепването на отношенията.

Предоставете ясни инструкции, процеси и процедури.

Позволете на хората да държат работата и личният живот разделени.

Съсредоточете се върху изграждането на добри отношения, преди да се съсредоточите върху бизнес целите.

Разберете колкото се може повече за хората, с които работите, и организациите, с които правите бизнес.

Бъдете готови да обсъждате бизнеса по социални поводи и да провеждате лични дискусии по време на работа.

Опитайте се да не отказвате покани за социални функции.

Примери САЩ, Великобритания, Швейцария, Германия, Скандинавия и Нидерландия. Аржентина, Испания, Русия, Индия и Китай.

Постижения срещу приписване

Сами ли постигаме статуса си или той ни е приписан / предопределен?

Постижения

Преписване

Определение Хората вярват, че вие сте това, което правите, и съответно те определят вашата стойност. Тези култури ценят резултатите, независимо кой сте. Хората вярват, че трябва да се цените за това кой сте. Силата, титлите и позицията имат значение в тези култури и тези роли определят поведението.
Стратегия Възнаградете и признайте доброто представяне по подходящ начин.

Използвайте титли само когато е уместно.

Бъдете добър модел за подражание

Използвайте титли, особено когато те изясняват статуса на хората в дадена организация.

Показвайте уважение към хората с авторитет, особено когато оспорвате решения.

Не се „показвайте“ пред хора с авторитет.

Не позволявайте на вашия авторитет да ви попречи да се представите добре в ролята си.

Примери САЩ, Канада, Австралия и Скандинавия. Франция, Италия, Япония и Саудитска Арабия.

Отношение към времето:

Последователно / Синхронно

Последователно

Синхронно

Определение Хората обичат събитията да се случват поред. Те придават висока стойност на точността, планирането (и придържането към плановете) и спазването на график. В тази култура “времето е пари” и хората не обичат графикът им да се обърква. People see the past, present, and future as interwoven periods. They often work on several projects at once, and view plans and commitments as flexible.
Стратегия Съсредоточете се върху една дейност или проект в даден момент.

Бъдете точни.

Спазвайте сроковете.

Поставяйте ясни срокове.

Бъдете гъвкави в подхода си към работата.

Позволете на хората да бъдат гъвкави по отношение на задачи и проекти, когато е възможно.

Подчертайте значението на точността и крайните срокове, ако те са ключови за постигане на целите.

Примери Германия, Великобритания и САЩ. Япония, Аржентина и Мексико.

Отношение към обкръжаващата ни среда

Контролираме ли обкръжаващата ни среда или се оставяме на съдбата?

Вътрешна организация

Външна оргазация

Определение

Хората вярват, че могат да контролират природата или обкръжаващата ги среда за постигане на целите. Това включва как работят с екипи и в рамките на организации.

Хората вярват, че природата или обкръжаващата ги среда ги контролира; те трябва да работят със средата си, за да постигнат целите. По време на работа или във връзки те съсредоточават действията си върху другите и избягват конфликтите, когато е възможно. Хората често се нуждаят от вдъхване на увереност, че вършат добра работа.

Стратегия Позволете на хората да развият своите умения и да поемат контрола върху своето обучение.

Поставете ясни цели, с които хората са съгласни.

Бъдете отворени за конфликт и несъгласие и позволете на хората да участват в творческо решаване на конфликт

Осигурете на хората подходящите ресурси за ефективно изпълнение на работата им.

Давайте на хората насока и редовна
обратна връзка, така че да са наясно как действията им влияят на околната среда.

Уверете ги, че вършат добра работа.

Справяйте се с конфликти бързо и тихо.

Направете всичко възможно, за да повишите доверието на хората.

Балансирайте отрицателната и положителната обратна връзка.

Насърчете хората да поемат отговорност за своята работа.

Примери Израел, САЩ, Австралия, Нова Зеландия и Обединеното кралство Китай, Русия и Саудитска Арабия.

IИзображение 4 Измерения на културата на Тромпенаарс

Trompenaars dimensions on culture

 

 

[1] Understanding Cultural differences

[2] Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business

[3] http://teaching.up.edu/bus511/xculture/Hall%20and%20Hall%201990,%20ch1.pdf