Pravdivé / nepravdivé: Odpovězte na otázky uvedením, zda je tvrzení pravdivé nebo nepravdivé

Tato aktivita se zabývá diskriminačním faktorem č. 2: Diskriminace na základě etnického nebo náboženského vyznání.

Tato aktivita vyžaduje velmi propracované materiály.

Setkání / pozdravy / rozloučení probíhají stejně v každé kultuře.

Každá kultura má svůj vlastní kulturní přístup k jídlu.

Všechny kultury vnímají využívání času stejně.