True / False: respond to the questions by indicating whether the statement is true or false Pravdivé / nepravdivé: Odpovězte na otázky uvedením, zda je tvrzení pravdivé nebo nepravdivé

Tato aktivita se zabývá pouze diskriminačním faktorem #2: Diskriminace na základě etnického nebo náboženského vyznání

Jedním z diskriminačních faktorů, které tato aktivita řeší, je #5: Pocit vyloučení ze skupiny (spolužáci)

Neexistuje pouze jeden faktor, proti kterému může být osoba diskriminována

Diskriminace znamená zbavit někoho výhod a vyloučit ho ze společenských aktivit, zejména na základě předsudků

Pokud osoba trpí diskriminací na základě jedné konkrétní vlastnosti, bude vždy trpět stejnou diskriminací bez ohledu na zemi, socioekonomický a náboženský kontext, ve kterém se nachází