СЕДЕМТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В МОДЕЛА НА ТРОМПЕНААРС:

Универсализъм срещу Партикуларизъм

Моля отбележете с ДА, ако сте съгласни и с НЕ, ако не сте съгласни с твърденията

Представете си, че в училището, в което преподавате, учениците не могат да се явят на изпит на дата, различна от предварително планираната. Ученик, във вашия клас, който се представя добре, изпълнява всички си домашни и учи редовно уроците си, не се явява на изпит, защото е забравил за него. Бихте ли му позволили да се яви отново на изпит, но на друга дата?

В класа ви има ученици с различен произход (националност, социално-икономически профил и др.). Планирате ли уроци, където всеки ще се чувства представен, вместо стандартен урок за всички?

Имате ли чувство, че за да накарате учениците да се учат по-добре, трябва да ги опознаете повече, да вникнете в техните лични драми и проблеми, да разберете какво ги мотивира и какво им пречи?

Индивидуализъм срещу Колективизъм

Моля отбележете с ДА, ако сте съгласни и с НЕ, ако не сте съгласни с твърденията

Ако ваш ученик изпитва затруднение с материала който преподавате, бихте ли помислили да се свържете с негов родител / настойник, дори и лицето да е пълнолетно?

Смятате ли, че е важно да се поощряват всички ученици, дори и ако някои от тях се справят по-добре от други?

Дори ако имате ученици от различна среда (националност, социално-икономически показатели и т.н.), опитвате ли се да ги интегрирате в единна група?

Неутрални срещу Афективни отношения

Моля отбележете с ДА, ако сте съгласни и с НЕ, ако не сте съгласни с твърденията

Дори и наистина да сте имали лош ден, никога не показвате вашите чувства пред учениците си.

Когато пристигнете в клас, започвате директно да преподавате, без да поговорите преди това с учениците си.

Никога не бихте използвали ситуации от личния си живот като примери по време на уроците.

Специфични срещу Дифузни отношения

Моля отбележете с ДА, ако сте съгласни и с НЕ, ако не сте съгласни с твърденията

За вас не е проблем да заведете партньора си на офис парти.

Ако ваш ученик ви покани на традиционнен празник, организиран от тяхната общност, вие ще направите всичко възможно за да присъствате.

Нямате нищо против да препоръчате любимите си места и ресторанти на ваш ученик, който току-що е пристигнал в града.

Постижение срещу Приписване

Моля отбележете с ДА, ако сте съгласни и с НЕ, ако не сте съгласни с твърденията

Произходът на учениците е по-важен от постиженията им в клас.

Ако имате научна степен, изисквате от вашите студенти да се обръщат към вас със съответната титла.

Смятате за важно да знаете социалния статус на ученика.

Времева ориентация

Моля отбележете с ДА, ако сте съгласни и с НЕ, ако не сте съгласни с твърденията

Напълно приемливо е и учителя и учениците за закъснеят с няколко минути.

Няма проблем да отложите упражнение или изпит или да удължите крайния срок.

Проявявате разбиране, ако учениците не са си подготвили домашните, заради други ангажименти.

Връзка с околната среда

Моля отбележете с ДА, ако сте съгласни и с НЕ, ако не сте съгласни с твърденията

Ако даден ученик отсъства постоянно вие директно се конфронтирате с него.

Не притискате учениците да правят домашните си; ако искат да учат, трябва да са отговорни.

В началото на всеки семестър / курс задавате ясни правила за протичането на занятията и очаквате учениците да ги следват.